Bhv Cursus Zorgsector

bhv cursus zorgsector

Uitgangspunt van de wettelijke eisen voor brandveiligheid in zorginstellingen is de aanwezigheid kwetsbare personen. Bij brand zijn zij vaak niet in staat om zelfstandig te vluchten. Verminderd- en niet zelfredzame personen moeten bij een calamiteit door anderen in veiligheid worden gebracht.

Gelukkig zijn er bouwkundige- en installatietechnsiche voorzieningen die brand in een vroegtijdig stadium ontdekken, uitbreiding van brand beperken en verspreiding van rook voorkomen.

Het is belangrijk dat uw bedrijfshulpverleners kennis hebben van deze voorzieningen en weten waar deze zich in het gebouw bevinden. Een cursus BHV In-company is daarom zeker aan te bevelen, door actieve trainingsvormen leren uw bhv'ers hoe ze moeten handelen, rekening houdend met de bouwkundige en gebruikstechnische aspecten die voor uw gebouw kenmerkend zijn.

Bhv-Specialist.nl is uw partner bij uitstek voor het leveren van BHV-Zorg op Maat.