RIBW Midden-Brabant

OVER RIBW
RIBW Midden-Brabant is een organisatie die mensen met een psychiatrische achtergrond ondersteunt bij het vinden van een weg in de samenleving. We ondersteunen. We bepalen niet hoe die 'weg in de samenleving' er uit zou moeten zien. De cliënt bepaalt zelf de route en de eindbestemming. Het gaat er tenslotte om dat de cliënt een manier van leven vindt waar hij zelf tevreden mee is. RIBW Midden-Brabant ondersteunt de cliënt in die zoektocht door mogelijkheden te scheppen, handvatten te bieden, kennis over te dragen, inzicht te geven en vaardigheden aan te leren. Zo leert de cliënt hoe hij vanuit eigen kracht, zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid zijn levensdoelen kan bereiken

PRODUCT
* Levering BHV materialen