Bhv Examen

bhv examen

Het theoretische deel van elke bhv opleiding wordt afgesloten met een examen. De bhv instructeur beoordeelt tijdens de praktijk uw vaardigheden. Als beiden met een voldoende worden afgerond bent u geslaagd! We kennen de volgende varianten:

Bhv cursus Basis NIBHV Certificering:

  • Theorie examen Eerste Hulp, 30 meerkeuzevragen,15 vragen over spoedeisende eerste hulp, en 15 vragen over niet spoedeisende eerste hulp. In elke groep van 15 vragen moet u tenminste 9 vragen goed beantwoorden. Is dit het geval dan bent u geslaagd voor het theorie examen eerste hulp. Het examen wordt afgenomen aan het eind van de cursusdag, u heeft 45 minuten de tijd
  • Praktijk examen Eerste Hulp deel. De bhv instructeur beoordeelt doorlopend uw vaardigheden. De kans dat u slaagt is groot, dit komt omdat praktijkvaardigheden herhaald mogen worden tot ze goed worden uitgevoerd
  • Theorie examen Brandbestrijding & Ontruiming, 30 meerkeuzevragen, 15 vragen over brandbestrijding, en 15 vragen over ontruiming. In elke groep van 15 vragen moet u tenminste 9 vragen goed beantwoorden. Is dit het geval dan bent u geslaagd voor het theorie examen brandbestrijding & ontruiming. Het examen wordt afgenomen aan het eind van de cursusdag, u heeft 45 minuten de tijd
  • Praktijk examen Brandbestrijding & Ontruiming. Net als bij eerste hulp beoordeelt de bhv instructeur uw praktische vaardigheden. Er wordt o.a. gekeken of u in staat bent om deuren op veilige wijze te openen. Het grootste deel van de praktijk bestaat uit het blussen van brand. Ook hier is de kans dat u slaagt erg groot, u mag de vaardigheden net zo lang uitvoeren tot u ze voldoende beheerst.

Cursus E-learning Bhv:

  • Als u de digitale bhv cursus heeft afgerond krijgt u toegang tot het online examen, dit bestaat uit 30 meerkeuzevragen. Meteen na afloop controleert de computer uw score en weet u de uitslag. Voordat u aan het 'echte' examen begint mag u maximaal 3 keer een proefexamen afleggen. Op deze wijze kunt u controleren of u de theorie voldoende beheerst. Na het examen vervalt uw account. Niet geslaagd? vraag een nieuw account aan en start opnieuw met e-learning bhv.