Alcan

ALCAN
In 1902, Alcan was synonymous with aluminum production. Today, it offers much more. Alcan has evolved into one of the globe's leading suppliers of bauxite, alumina and aluminum, and a top-ranked provider of engineered and packaging materials, delivering increased productivity, competitiveness and profitability to customers around the world.

VERHUUR MOBILE FIRE & SAFETY CENTRE
Tijdens de drie veiligheidsdagen van Alcan (tegenwoordig ZALCO) konden werknemers, ca. 350 per dag, kennismaken met de werking van kleine blusmiddelen. Het programma is in overleg met Alcan samengesteld en bevatte een korte instructie en enkele bluspogingen op diverse vuurtrainers. Steeds vaker toont de industrie interesse om het Mobiele BHV Centrum in te zetten voor dergelijke activiteiten. Met onze expertise worden wensen van opdrachtgevers vertaald naar de meest optimale organisatievorm.