Buro Maks

BHV CURSUS BRABANT | TILBURG
Buro MAKS biedt begeleiding/behandeling aan mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen in de thuissituatie. De doelgroep bestaat uit kinderen/jeugd en volwassenen. Cliënten worden zodanig ondersteund dat zij op een volwaardige wijze aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen. Vermaatschappelijking raakt alle levensvlakken; zoals wonen, werken, leren en socialiseren.

BHV CURSUS
* BHV Basis Open Inschrijving