Grontmij

GRONTMIJ
Grontmij wil de beste lokale dienstverlener zijn voor ontwerp, advisering, management, engineering en contracting in de sectoren milieu, water, energie, bouw, industrie en infrastructuur. Wij willen dit bereiken door plannen voor de toekomst te ontwerpen en te realiseren samen met mensen en partijen in de regio's waar we werkzaam zijn. Onze hoog opgeleide en deskundige medewerkers hebben een grondige kennis van de markt en bieden een integraal dienstenpakket voor alle projectstadia.

BOUWBESLUIT TOETSING
Voor Grontmij hebben wij diverse bouwaanvragen van gemeenten getoetst op de eisen van het Bouwbesluit. Van elke toetsing is een rapportage opgesteld met een adviesrapport. Bhv-Specialist.nl heeft voor de gevangenis Torentijd het VROM rapport, opgemaakt naar aanleiding van de Schipholbrand, beoordeeld en omgezet in een Plan van Aanpak. Op basis van dit PvA heeft Grontmij het bestek geschreven.

KENNIS
Omdat binnen ons bedrijf kennis aanwezig is tot op het niveau van Adjunct Hoofdbrandmeester Preventie zijn wij de geschikte partner om de bouw- en gebruiksspecifieke gebouweigenschappen m.b.t. brandveiligheid te vertalen naar de prestatie eisen voor de BHV Organisatie. Door dit opleidingsniveau is onze kennis niet beperkt tot een bepaalde gebruiksfunctie (gebouwsoort), maar zijn wij in alle markten thuis.

Website: www.grontmij.com