HOD Nederland BV

HOD NEDERLAND BV
HOD Nederland, een zelfstandig onderdeel van de Facilicom Services Group, beschermt leegstaand vastgoed. Zij bieden pasklare oplossingen voor al uw problemen met kraak, vandalisme of inbraak, installatieschade of verpaupering van de leefomgeving. Dat doen zij door het aanbieden van bescherming, toezicht en integraal beheer in de vorm van tijdelijk gebruik als woon-, werk- of opslagruimte, permanente aanwezigheid of inspectie.

CURSUS BOUWKUNDIGE BRANDPREVENTIE
HOD Nederland BV beschermt vastgoed door mensen tijdelijk in leegstaande gebouwen te huisvesten. Het Bouwbesluit stelt specifieke eisen aan gebouwen waar mensen wonen en/of slapen, denk hierbij aan woongebouwen, hotels e.d. Veel leegstaande gebouwen voldoen niet aan deze eisen, leegstaand kantoorgebouwen, om maar een voorbeeld te noemen, hebben van oorsprong een heel ander beveiligingsniveau. Bouwkundige- en installatietechnische aanpassingen zijn niet aan de orde omdat de huisvesting via HOD Nederland BV altijd van tijdelijke aard is. Om die reden vindt bijna altijd overleg plaats met afdelingen Preventie van gemeentelijke Brandweerkorpsen om te komen tot een pakket van (tijdelijke) maatregelen, in het Bouwbesluit ook wel 'Gelijkwaardige Oplossingen' genoemd. 

CURSUSINHOUD GEHEEL OP MAAT
Tijdens de cursus zijn de bouwkundige- en installatietechnische verschillen tussen verschillende gebruiksfuncties (gebouwsoorten) behandeld zoals deze gelden in het Bouwbesluit. Vervolgens hebben de deelnemers geleerd welk pakkket van maatregelen getroffen kan worden om tot een gelijkwaardige veiligheid te komen.