Ostrea Lyceum

OSTREA LYCEUM
Het Ostrea Lyceum is een scholengemeenschap voor basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg (beide inclusief leerwegondersteuning), mavo (inclusief gl), havo, atheneum en gymnasium. De school is ontstaan door de samenvoeging van het Buys Ballot College en het St. Willibrordcollege en is gehuisvest in verschillende gebouwen verdeeld over twee locaties.

CURSUS BEHEERDER BMI
De locaties van het Ostrea Lyceum zijn voorzien van een brandmeldinstallatie met gedeeltelijke bewaking en een ontruimingsalarm. De beheerders in spé waren enthousiaste cursisten met gevoel voor techniek. Een uitdaging, want zulke mensen willen altijd het naadje van de kous weten. Het middag gedeelte is praktisch ingevuld met testen op de eigen installaties. Er werden al volop plannen gemaakt om het beheer in goede banen te leiden. Een goed gevoel, de 3 locaties worden dagelijks door ca. 2000 scholieren bezocht. Goed functionerende brandbeveiligingsinstallaties kunnen dan van levensbelang zijn.

SAFETY PRODUCTS
Het aanbod van Safety Products wordt steeds breder. De maandelijkse testen van het Ostrea Lyceum worden uitgevoerd met het door ons geleverde testgas van het merk Solo