Pontes Scholengroep

BHV CURSUS ONDERWIJS | ZEELAND | GOES
Pontes is een scholengemeenschap die sinds 1 september 1999 bestaat. In Zeeland is 'Pontes' de enige combinatie van middelbare scholen die alle opleidingsvormen in huis heeft: praktijkonderwijs, lwoo, vmbo (basisberoeps, kaderberoeps, gemengd, theoretisch), havo, vwo, tweetalig vwo (Engels), gymnasium. De centrale administratie en de centrale directie zijn in Goes gevestigd.

Pontes versterkt de klantenkring van Bhv-Specialist.nl sinds 2009. Wij verzorgen de BHV Herhaling op basis van een meerjarencontract. Bhv-Specialist.nl werkt met een meerjarenplan, de volgende keer staan er oefeningen in de eigen school op het programma.

CURSUS BEHEERDER BMI
Via Paree B.V. hebben wij 2 medewerkers van het Pontes, locatie Zierikzee, opgeleid tot Beheerder Brandmeldinstallaties .

Website: www.pontes.nl