R&B Wonen

BHV HERHALING | GOES
R&B Wonen is met 4300 woningen de verhuurder in de gemeenten Borsele en Reimerswaal. Het woningbezit omvat voornamelijk 3-, 4- en 5-kamer eengezinswoningen en appartementen voor senioren. Ook voor de doelgroep jongeren hebben zij regelmatig woonruimte beschikbaar. Bij R&B Wonen staat de leefbaarheid in de 22 dorpen waar zij woningen verhuurt hoog in het vaandel. Jaarlijks wordt een aanzienlijk budget vrijgemaakt om pro-actief te werken aan voorzieningenniveaus en woonomgeving. Kortom wij streven er naar het wonen in ons werkgebied voor u zo aangenaam mogelijk te maken. Voor al uw woonwensen bent u van harte welkom bij R&B Wonen!

R&B Wonen volgt de Cursus BHV Herhaling in-company via bemiddelingsbureau B-E-L te Vlissingen.

Website: www.renbwonen.nl