SDW

SDW
SDW (Stichting Dag- en Woonvoorzieningen verstandelijk gehandicapten in westelijk Noord-Brabant) ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd in West-Brabant. SDW beheert orthopedagogische dagcentra voor kinderen, dagcentra voor ouderen, woonvoorzieningen met aanleunwoningen en oriëntatiehuizen.

MAATWERK
De cliënten van SDW zijn niet allemaal zelfredzaam, de taken van een  bedrijfshulpverlener zijn dan van levensbelang. Verminderd- en niet zelfredzame personen zijn bij een calamiteit volledig afhankelijk van het optreden van de BHV'er. Met name het maatwerk aspect is in de zorgsector erg belangrijk, door kennis van bouwkundige brandpreventie is Bhv-Specialist.nl de partner bij uitstek.

CURSUS
* cursus BHV Basis
* cursus BHV Herhaling
* cursus Beheerder BMI
* Ontruimingsoefening
* E-learning BHV

WEBWINKEL
* EHBO Koffers
* Solo testgas rookmelders

Website: www.sdwzorg.nl