Vakcentrum Schilderen Zuid-West

BHV CURSUS ZEELAND | GOES
Vakcentrum Schilderen Zuid-West verzorgt in samenwerking met regionale opleidingscentra (ROC's ), kenniscentrum Savantis en erkende leerbedrijven in Zeeland en West-Brabant onderwijs in alle facetten van het schildersvak.

Veiligheid is bij Vakcentrum Schilderen Zuid-West tot in detail geregeld. De uitstraling naar leerling schilders is van opvoedkundige waarde.

Bhv-Specialist.nl heeft het hele team opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Kort daarna volgde de ontruimingsoefening en later het NTA 8112 Nood & Ontruimingsplan . De BHV kast met brancard is door ons geleverd. In 2009 zijn 2 mensen opgeleid tot preventiemedewerker.

Website: www.vakcentrum-schilderen.nl