ZLM Verzekeringen

BHV CURSUS ZEELAND | GOES
ZLM Verzekeringen is een onderlinge verzekeringsmaatschappij zonder winstoogmerk. Het werkgebied beperkt zich tot de provincies Zeeland en Noord-Brabant.

Het contact tussen ZLM en Bhv-Specialist.nl is opmerkelijk tot stand gekomen. Om een blusdeken actie van ZLM aan te kondigen was fotomateriaal nodig. Bij ZLM herinnerde iemand zich een foto uit de krant waarop het gasfornuis in het Mobiele BHV Centrum prominent stond afgebeeld. Een beleefd verzoek om medewerking volgde. De BHV beheerder greep de gelegenheid aan om een kijkje te komen nemen en was zeer enthousiast over de mogelijkheden. Voor ons het zoveelste bewijs dat alle mogelijkheden om bij potentiële klanten onder de aandacht te komen, met beide handen moeten worden aangegrepen. 

* BHV Herhalingscursus NIBHV met LOTUS figuranten
* Ontruimingsoefening
* BHV Basis NIBHV

Website: www.zlm.nl