Bhv Cursus Industrie

bhv cursus industrie

Veiligheid neemt in de industriesector een belangrijke plaats in. De continuïteit van de bedrijfsprocessen moet zoveel mogelijk gewaarborgd worden, verder probeert u zo hoog mogelijk te scoren met het aantal ongevalsvrije uren.

Maatwerk BHV is in de industrie géén meerwaarde maar een noodzaak. Er is een grote diversiteit aan bedrijfsprocessen, elk met een ander risicoprofiel. Het is belangrijk dat de bedrijfshulpverleners getraind worden in bhv taken, die specifiek voor uw bedrijf van toepassing zijn:

  • eigenschappen van gevaarlijke stoffen / explosiegevaar
  • gebruik van meetapparatuur
  • werken in besloten ruimten
  • blootstaan aan hoge drukken / temperaturen
  • werken in de buurt van bewegende delen / grote gewichten
  • werken op grote hoogte
  • hoge elektrische spanning / statische elektriciteit
  • beperkte vluchtmogelijkheden / ontbreken van gangenstructuur / lange loopafstanden
  • gecompliceerde brandbeveiligingsinstallaties

Bhv-Specialist.nl beschikt over de juiste vakkennis om uw bedrijfshulpverleners op te leiden tot professionele hulpverleners!